ഇടുക്കി ഡാം തുറന്നു: താഴ്ന്നപ്രദേശങ്ങൾ വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയിൽ; മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി |9th Aug 2018

News18 Kerala

News18 Kerala

592 335 عدد المشاهدات442

  The shutters of the dams were opened as the water level reaches its full capacity. People who are living in the downstream areas of Periyar face the threat of flooding.
  About the Channel:
  --------------------------------------------
  News18 Kerala is the Malayalam language AR-new News Channel of Network18 which delivers News from within the nation and world-wide about politics, current affairs, breaking news, sports, health, education and much more. To get the latest news first, subscribe to this channel.
  ന്യൂസ്18 കേരളം, നെറ്റ്വർക്ക് 18 വാർത്താ ശൃoഖലയുടെ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആണ്. ഈ ചാനൽ, രാഷ്ട്രീയം, സമകാലിക വൃത്താന്തം, ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ്, കായികം, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, തുടങ്ങി ദേശീയ അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ കാണികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഏറ്റവും വേഗം ലഭ്യമാവാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ...
  Subscribe our channel for latest news updates:
  goo.gl/5pVxK3
  Follow Us On:
  -----------------------------
  Facebook: facebook.com/news18Kerala/
  Twitter: twitter.com/News18Kerala

  تم نشره في 2 أشهر قبل

  تعليقات

  1. Bhasi Dharan

   ASIANET News

  2. Vimal Deve

   Good

  3. Priyanka Soman

   Dayivamee ellarem kathonee.... Arkkum onnum varutharuthe..

  4. Jijo Joy

   sdma.kerala.gov.in/%E0%B4%AE%E0%B5%81%E0%B4%A8%E0%B5%8D%E0%B4%A8%E0%B4%B1%E0%B4%BF%E0%B4%AF%E0%B4%BF%E0%B4%AA%E0%B5%8D%E0%B4%AA%E0%B5%8D/

  5. Social Media Trending

   Ini arkkum onnum sanbhavikathirikkan prarthikkanam ellavarum prarthikkanam

  6. Shaaz Trojenz

   നിലമ്പൂർ town പരിസര area കളിൽ മാനുകൾ വരെ എത്തി

  7. Gopi S

   അള്ളാഹുവേ പിള്ളേർക്ക് നല്ലോണം അവധി കൊടുക്കേണെ 😄😄

  8. Jayakrishnan pk

   Ayyappa ealaaream kaakanea

  9. Sreekrishna A

   God save us all🙏🙏🙏

  10. SURIJA A

   u9cwg.app.goo.gl/PuKBVR9aMA5u5F3M9

  11. TECH GEEKS

   ar-new.com/online/فيديو-3F4MoGLoxLE.html പ്ലീസ് സുബ്ക്രൈബ് my channel

  12. shades of me

   They should have done years before slowly....after 26 years it's too late....poor ppl ....sad

   1. Clash With Sandrin

    shades of me defnetly...mf bad planning

  13. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  14. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  15. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  16. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  17. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  18. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  19. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  20. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  21. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  22. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  23. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  24. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  25. News Info

   മൃഗങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫണ്ണി വിഡിയോകൾക്കായി ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w This channel is now subscribe to the latest funny videos of animals Click on the Bel button ar-new.com/chl/UC1mtwr3Z_fUvxMOEN4CKH-w

  26. ANDROID LEGEND

   അന്യവിശ്യ പ്രജരണങ്ങൾ നടത്തരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാണ്ട്... ചേലക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നു.... ചെറുതോണി പരിസര വാസി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചോദിക്കുവാ.... ആരാന്റമ്മക്ക് ഭ്രാന്തായാൽ കാണാൻ നല്ല ചേലാലേ... പിന്നെ വേറെ ഒന്നും കൂടെ.... നീ ഈ കിടന്നു താളം പിടിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇവിടെ.... നിന്റെ ചൊറി പിടിച്ച തമ്പുലൈൻ മാറ്റടാ നാറി

  27. വേറിട്ട കാഴ്ചകൾ ബിബിൻ ജോയ്

   ഇടുക്കി ഡാം തുറക്കുന്ന കാഴ്ച്ച ar-new.com/online/فيديو-CtHaq6C2a3A.html

  28. Akhil Vs

   കഷ്ടം ഇത്രെയും വലിയ ദുരന്തം സംഭവിക്കാൻ പോകുമ്പോഴും selfi എടുത്തും കൂകി വിളിച്ചും ആഘോഷിക്കുന്ന മലയാളി ചെറ്റകൾ..

   1. Thasninowfal Thasninowfal

    true

  29. HAZA DIANS

   mannarkkad

  30. HAZA DIANS

   sinan

  31. Rajesh Punalur

   kollam jella

  32. prestini george

   ee varsham sarkar vaka onaghosham venda......aa paisa durithashwasathinu upayogikanam

  33. Powan Shahi

   omg

  34. Jk Nike

   അല്ലാഹുവേ.... നല്ല ആളുകളെ രക്ഷിക്കേണമേ.......

  35. Jeffy Varghese

   കർത്താവേ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ കാത്തോളണേ

  36. Kp Kunjumon

   മത,,രാഷ്ട്രീയ ,,ഞാനെന്ന ഭാവം,, മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനല്ലാതാക്കുന്നു, അനുദിനം പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു... ഇനിയും ഏറെ പഠിക്കാനുണ്ട് നാം...

  37. umbrella channel

   രണ്ടു ലൈക് കിട്ടോ ar-new.com/online/فيديو-7zd02X_kaoA.html

  38. Varghese Varghese

   keraltheyum jengaleyum Deivakarangalil elpikkam nammukke prarthikkam. ee kazhcha kaanaan vanne nilkunna jenagal veettil poi irunne prarthichu koode nadine vendi jengalkke vendi.

   1. Gregory Perrierra

    Varghese Varghese Athe... than oru 5 liter bucket vellam eduthittanu daivathe vilich prarthikk, njan ente karyam upayogich uyarthukayum cheyyam.. Kaanallo aaru vicharichal bucket uyarthan pattum ennu

   2. Varghese Varghese

    Gregory Perrierra pinne ninte karam aanno. deivathe kkal belam ullathe.

   3. Gregory Perrierra

    Varghese Varghese Nirthipoda, avante oru daivakaram

  39. Munnas Farhan

   അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും ജനങ്ങളെയും കാത്ത്സംരക്ഷിക്കേണമേ .ആമീൻ

   1. Gregory Perrierra

    Munnas Farhan Sheri mone, rakshikkam

  40. Sasikala V Nair

   Vellam Keri chavan poyalum ne okke egane kukanam ..

  41. hari Krishnan

   ദൈവം

   1. hari Krishnan

    Latha Kr 🙂🙂🙂

   2. Gregory Perrierra

    hari Krishnan Njan

   3. Latha Kr

    hari Krishnan

   4. Latha Kr

    hari Krishnan

  42. Asardeen A

   olawakod

  43. ABINAV AMS

   Manorama ayirunnea vellam pokunnathindea map kittyenea

  44. Sandhya Mol

   pray for God